It is 22:55 and it gonna calm down in few seconds... بابا پشت تلفن مکث کرد و در حالیکه سعی می‌کرد بغض خودش رو پنهان کنه گفت پس بالاخره دختری از ایران رفت آمریکا، داشتم ریز ریز گریه می‌کردم، ...

Wednesday, November 29, 2006

بحث بحث این بود که ازدواج آره یا نه؟
معلومه که اسم ازدواج لزومی نداره...اما من واقعن با اینکه هر روز صبح قبل از رفتن بیرون از خونه یه فرنچ کیس لایت داشته باشم وشبها نفس گرمی با نفسم مخلوط شه حال می کنم..وفکر می کنم برام بهتر از تنهایی جواب می ده..حداقل سه چهار روز از هفته..بهم انرژی می ده و خب چرا از این انرژی که در دسترسمه استفاده نکنم؟ توی هر کار و شاخه ای اگی بخوای یه چیزی بشی باید تن سالم داشته باشی .. اگی واقعن برات مهمه که یه چیزی بشی بیشترین استفاده رو از محیط اطرافت ببر و مثل من ادای قهرمان ها رو در نیار!

No comments: